Jagiellonian University Repository

W rytmie kół : zapiski Heleny Modrzejewskiej z amerykańskiego tournée w 1893 roku

pcg.skipToMenu

W rytmie kół : zapiski Heleny Modrzejewskiej z amerykańskiego tournée w 1893 roku

Show full item record

dc.contributor.author Jarząbek-Wasyl, Dorota [SAP11018850] pl
dc.date.accessioned 2020-04-15T12:30:07Z
dc.date.available 2020-04-15T12:30:07Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0031-0522 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/153875
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title W rytmie kół : zapiski Heleny Modrzejewskiej z amerykańskiego tournée w 1893 roku pl
dc.title.alternative In the rythm of the wheels : Helena Modrzejewska's notes fromher 1893 American tour pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 98-112 pl
dc.identifier.weblink https://www.czasopisma.ispan.pl/index.php/pt/article/view/215/161 pl
dc.abstract.pl Artykuł jest analizą bieżącej edycji diariusza Heleny Modrzejewskiej, który został opatrzony komentarzami dotyczącymi samej jego treści: opisywanych przez Modrzejewską wydarzeń pierwszych sześciu tygodni 1893 roku, pojawiających się w nich postaci, ich relacji z aktorką, przedstawień i sztuk teatralnych, jak również wydawniczych losów Dziennika. Noty towarzyszące tekstowi sytuują go w kontekście nie tylko kolejnych edycji, ale również spisanych po latach pamiętników Modrzejewskiej, do których aktorka celowo nie włączyła diariusza. Publikacja jest pierwszą edycją genetyczną, kładącą szczególny nacisk na proces powstawania rękopisu, nanoszone na niego korekty tak przez samą autorkę, jak i późniejszych edytorów, oraz zmiany dokonywane przez wydawców. pl
dc.subject.pl Helena Modrzejewska pl
dc.subject.pl dziennik pl
dc.subject.pl aktorka pl
dc.subject.pl teatr w XIX wieku pl
dc.subject.pl historia teatru pl
dc.description.volume 68 pl
dc.description.number 1 (269) pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.identifier.doi 10.36744/pt.215 pl
dc.identifier.eissn 2658-2899 pl
dc.title.journal Pamiętnik Teatralny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-04-15 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teatru i Dramatu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 100


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa