Jagiellonian University Repository

Deficyty funkcjonowania społecznego w schizofrenii : przegląd literatury

pcg.skipToMenu

Deficyty funkcjonowania społecznego w schizofrenii : przegląd literatury

Show full item record

dc.contributor.author Skorupska-Król, Agnieszka [SAP20002064] pl
dc.contributor.author Czyżowicz, Katarzyna [SAP20001569] pl
dc.date.accessioned 2020-04-13T22:44:08Z
dc.date.available 2020-04-13T22:44:08Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.issn 1734-3402 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/153745
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Deficyty funkcjonowania społecznego w schizofrenii : przegląd literatury pl
dc.title.alternative Social functioning deficiency in schizophrenia : review of literature pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1060-1063 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 1062-1063. Autorka Agnieszka Skorupska-Król na publ. podpisana nazwiskiem Agnieszka Skorupska. pl
dc.identifier.weblink https://www.termedia.pl/f/journals/FMPCR%202007%20vol.%209%20no.%204.pdf pl
dc.subject.pl schizofrenia pl
dc.subject.pl funkcjonowanie społeczne pl
dc.subject.en schizophrenia pl
dc.subject.en social functioning pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.eissn 2449-8580 pl
dc.title.journal Family Medicine & Primary Care Review pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-04-13 pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa