Jagiellonian University Repository

Recenzja książki Elżbiety Jodłowskiej i Mirosława Mąki, Pishtaco : "Fenomen symbolizacji traumy kulturowej w społecznościach andyjskich"

pcg.skipToMenu

Recenzja książki Elżbiety Jodłowskiej i Mirosława Mąki, Pishtaco : "Fenomen symbolizacji traumy kulturowej w społecznościach andyjskich"

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa