Jagiellonian University Repository

"odtwarzając z ognia / ciebie, mój tekst" : dwa wiersze Stanisława Barańczaka - o stwarzaniu i czytaniu drogich drugich

pcg.skipToMenu

"odtwarzając z ognia / ciebie, mój tekst" : dwa wiersze Stanisława Barańczaka - o stwarzaniu i czytaniu drogich drugich

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa