Jagiellonian University Repository

RAPD analysis points to old world Bromus species as ancestral to new world subgen. Festucaria

pcg.skipToMenu

RAPD analysis points to old world Bromus species as ancestral to new world subgen. Festucaria

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa