Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

WstępAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych nie afiliował
Wiącek Elżbieta
Wrona, Tomasz Marcin

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Wiącek Elżbieta
Wrona, Tomasz Marcin

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Wiącek Elżbieta
Wrona, Tomasz Marcin