Jagiellonian University Repository

Instytucje jako ogniwa spójności

pcg.skipToMenu

Instytucje jako ogniwa spójności

Show full item record

dc.contributor.author Szczerski, Krzysztof [SAP11017402] pl
dc.contributor.editor Kukliński, Antoni pl
dc.contributor.editor Pawłowski, Krzysztof pl
dc.contributor.editor Woźniak, Jacek pl
dc.date.accessioned 2020-04-07T19:11:01Z
dc.date.available 2020-04-07T19:11:01Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.isbn 978-83-61355-47-2 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/153422
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Instytucje jako ogniwa spójności pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pl
dc.description.physical 191-199 pl
dc.abstract.pl Publikacja jest zestawem tematycznie dobranych opracowań pod wspólnym tytułem "Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku", przygotowanych przez autorów dobrze znanych w polskim środowisku nauki i polityki regionalnej. Główną podstawą publikacji jest dorobek Drugiej Krakowskiej Konferencji poświęconej wiodącym wyzwaniom współczesnej cywilizacji, w tym ich postrzeganiu w płaszczyźnie światowej, polskiej oraz regionalnej. Ten ostatni aspekt rozważany jest głównie przez pryzmat pozycji Krakowa w Polsce oraz w Europie. W publikacji podjętych zostało szereg niezwykle ważnych zagadnień związanych z rozwojem naszego kraju, oceną dotychczasowej polityki władz publicznych, jej niedostatkami i konieczną reorientacją stosowanie do zmieniających się wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań. Część opracowań poświęcona jest ocenie rozwoju regionalnego Polski. W nich też znajdujemy wiele cennych rekomendacji dla praktyki, ale również inspiracji dla podejmowania bardziej pogłębionych badań naukowych. Na osobne wyróżnienie zasługują, znajdujące swoje miejsce w publikacji, najbardziej palące kwestie współczesnego cywilizacyjnego rozwoju, widziane zarówno przez pryzmat przeszłości i wyrażanych na tej podstawie opinii o osiągnięciach i porażkach, jak również, a może przede wszystkim próby spojrzenie w przyszłości, co pozwala autorom formułować oczekiwania i rodzące się niepokoje, a także propozycje bardziej aktywnego angażowania się władz i społeczności w rozwiązywanie wskazywanych problemów. pl
dc.subject.pl regionalizacja ekonomiczna pl
dc.subject.pl cywilizacja pl
dc.subject.pl gospodarka regionalna pl
dc.subject.pl Polska pl
dc.subject.pl Unia Europejska pl
dc.description.series Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, ISSN 2083-8808; T. 2 pl
dc.description.conftype local pl
dc.title.container Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference Druga Konferencja Krakowska "Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku"; 2009-06-18; 2009-06-19; Kraków; Polska; ; ; ; pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)