Jagiellonian University Repository

Wrocław 2016 European Capital of Culture : new urban vision based on culture, heritage, and social dialogue

pcg.skipToMenu

Wrocław 2016 European Capital of Culture : new urban vision based on culture, heritage, and social dialogue

Show full item record

dc.contributor.author Sanetra-Szeliga, Joanna pl
dc.contributor.author Purchla, Jacek pl
dc.contributor.author Knaś, Piotr pl
dc.contributor.author Kozioł, Anna pl
dc.contributor.author Dąbrowski, Adam [SAP14001113] pl
dc.contributor.editor Ponzini, Davide pl
dc.contributor.editor Bianchini, Franco pl
dc.contributor.editor Georgi-Tzortzi, Julia-Nerantzia pl
dc.contributor.editor Sanetra-Szeliga, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-04-07T12:49:16Z
dc.date.available 2020-04-07T12:49:16Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/153358
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/153358 pl
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Wrocław 2016 European Capital of Culture : new urban vision based on culture, heritage, and social dialogue pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : International Cultural Centre pl
dc.description.physical 102-182 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 174-181 pl
dc.identifier.weblink https://mck.krakow.pl/images/upload/ksiegarnia/okladki/HOMEE-2020-Mega-events-and-Heritage-FINAL_1.pdf pl
dc.abstract.pl Niniejsza publikacja zawiera krajowe analizy przypadków i odpowiada jednemu kluczowemu wynikowi w finansowanym przez JPICH projekcie "HOMEE - Możliwości / zagrożenia związane z dziedzictwem w ramach wielkich wydarzeń w Europie". W przeszłości wiele miast stosowało wielkie wydarzenia jako strategię przyspieszenia rozwoju. Tworzenie nowych obiektów i infrastruktur dla wielkich wydarzeń zazwyczaj ukierunkowanych na obszary ekspansji poza historyczną strukturą miasta. Wręcz przeciwnie, organizatorzy wielkich wydarzeń zaczynają coraz częściej decydować się na ponowne wykorzystanie istniejących obiektów i obszarów. Ta zmiana paradygmatu stanowi zarówno potencjalną szansę, jak i zagrożenie dla bogatych w dziedzictwo miast w Europie. Projekt badawczy HOMEE po raz pierwszy bada związki między planowaniem i wdrażaniem wielkich wydarzeń a dziedzictwem kulturowym. Projekt bada przeszłe wydarzenia i wykorzystuje je przy opracowywaniu nowych narzędzi politycznych, które radzą sobie z pojawiającymi się szansami i zagrożeniami w planowaniu i wdrażaniu wielkich wydarzeń w miastach bogatych w dziedzictwo. pl
dc.abstract.en This publication includes the National Case Studies Reports and it corresponds to one key output in the JPICH financed project "HOMEE - Heritage Opportunities/threats within Mega-Events in Europe". In the past, many cities used mega-events as a strategy to boost development. The creation of new facilities and infrastructures for mega-events typically targeted areas of expansion outside the historic city fabric. Today, on the contrary, mega-event organizers are beginning to opt more for the re-use of existing facilities and areas. This paradigm shift represents both a potential opportunity and threat for heritage-rich cities in Europe. The HOMEE research project explores, for the first time, the relationships between the planning and implementation of mega-events and cultural heritage. The project investigates past events and draws on them in the development of new policy tools that deal with these emerging opportunities and threats in planning and implementing mega-events in heritage-rich cities. pl
dc.subject.pl dziedzictwo pl
dc.subject.pl megawydarzenia pl
dc.subject.pl zarządzanie dziedzictwem pl
dc.subject.pl Europejska Stolica Kultury (ESK) pl
dc.subject.en heritage pl
dc.subject.en mega-events pl
dc.subject.en heritage management pl
dc.subject.en European Capital of Culture (ECOC) pl
dc.description.publication 3,27 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-66419-05-6 pl
dc.title.container Mega-events and heritage : the experience of five European cities pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-04-06 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.sourceinfo liczba autorów 14; liczba stron 353; liczba arkuszy wydawniczych 15,38; pl
dc.publisher.ministerial Międzynarodowe Centrum Kultury pl
dc.identifier.bookweblink https://mck.krakow.pl/images/upload/ksiegarnia/okladki/HOMEE-2020-Mega-events-and-Heritage-FINAL_1.pdf pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)