Jagiellonian University Repository

Zagadnienia geobotaniczne Garbu Gielniowskiego : część I : elementy kierunkowe i gatunki górskie

pcg.skipToMenu

Zagadnienia geobotaniczne Garbu Gielniowskiego : część I : elementy kierunkowe i gatunki górskie

Show full item record

dc.contributor.author Podgórska, Monika [USOS57930] pl
dc.date.accessioned 2020-04-06T17:17:27Z
dc.date.available 2020-04-06T17:17:27Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1640-629X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/153276
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Zagadnienia geobotaniczne Garbu Gielniowskiego : część I : elementy kierunkowe i gatunki górskie pl
dc.title.alternative Geobotanical problems of the Garb Gielniowski Hummock : part I : directional elements of the flora and mountain species pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 485-497 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 495-497. Streszcz. ang. pl
dc.identifier.weblink http://bomax.botany.pl/cgi-bin/pubs/data/article_pdf?id=3667 pl
dc.subject.en geobotanical problems pl
dc.subject.en mountain species pl
dc.subject.en directional elements pl
dc.subject.en Garb Gielniowski Hummock pl
dc.subject.en Wyżyna Małopolska Upland pl
dc.description.volume 19 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.eissn 2449-8890 pl
dc.title.journal Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-04-06 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Botaniki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa