Jagiellonian University Repository

Rzadkie i interesujące gatunki roślin naczyniowych ostańców wapiennych w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego (Wyżyna Krakowska)

pcg.skipToMenu

Rzadkie i interesujące gatunki roślin naczyniowych ostańców wapiennych w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego (Wyżyna Krakowska)

Show full item record

dc.contributor.author Janicka, Maria [USOS32797] pl
dc.date.accessioned 2020-04-03T15:32:55Z
dc.date.available 2020-04-03T15:32:55Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 1640-629X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/153191
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Rzadkie i interesujące gatunki roślin naczyniowych ostańców wapiennych w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego (Wyżyna Krakowska) pl
dc.title.alternative Rare and interestingspecies of vascular plants from limestone outliers in the buffer zone of the Ojcow National Park (Krakow Upland) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 39-45 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 44-45. Streszcz. ang. pl
dc.identifier.weblink http://bomax.botany.pl/cgi-bin/pubs/data/article_pdf?id=3444 pl
dc.identifier.weblink http://bomax.botany.pl/pubs/#article-3444 pl
dc.subject.en floristics pl
dc.subject.en vascular plants pl
dc.subject.en xerothermic species pl
dc.subject.en limestone outliers pl
dc.subject.en biodiversity centres pl
dc.subject.en buffer zone pl
dc.subject.en Ojców National Park pl
dc.description.volume 18 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 2449-8890 pl
dc.title.journal Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-04-03 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Botaniki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa