Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Distributed Bragg reflector based on porous anodic ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Chemii nie afiliował
Sulka Grzegorz
Hnida Katarzyna

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Chemii
Sulka Grzegorz
Hnida Katarzyna

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Chemii
Sulka Grzegorz
Hnida Katarzyna