Jagiellonian University Repository

Russian cyber attacks against Georgia, public attributions and sovereignty in cyberspace

pcg.skipToMenu

Russian cyber attacks against Georgia, public attributions and sovereignty in cyberspace

Show full item record

dc.contributor.author Roguski, Przemysław [SAP14009430] pl
dc.date.accessioned 2020-04-02T10:38:03Z
dc.date.available 2020-04-02T10:38:03Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/153044
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Russian cyber attacks against Georgia, public attributions and sovereignty in cyberspace pl
dc.title.alternative Rosyjskie cyberataki na Gruzję, publiczne przypisania i suwerenność w cyberprzestrzeni pl
dc.type OnlinePaper pl
dc.description.physical 1 ekran pl
dc.identifier.weblink https://www.justsecurity.org/69019/russian-cyber-attacks-against-georgia-public-attributions-and-sovereignty-in-cyberspace/ pl
dc.subject.en Cyber espionage pl
dc.subject.en Cyber security pl
dc.subject.en Cyber Warfare pl
dc.subject.en Georgia pl
dc.subject.en Russia, sovereignty pl
dc.title.container Just Security pl
dc.date.accession 2020-03-30 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska