Jagiellonian University Repository

Subfemtometer scale color charge correlations in the proton

pcg.skipToMenu

Subfemtometer scale color charge correlations in the proton

Show full item record

dc.contributor.author Dumitru, Adrian pl
dc.contributor.author Skokov, Vladimir pl
dc.contributor.author Stebel, Tomasz [SAP14011712] pl
dc.date.accessioned 2020-04-02T09:48:54Z
dc.date.available 2020-04-02T09:48:54Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 2470-0010 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/153024
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Subfemtometer scale color charge correlations in the proton pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.volume 101 pl
dc.description.number 5 pl
dc.identifier.doi 10.1103/PhysRevD.101.054004 pl
dc.identifier.eissn 2470-0029 pl
dc.title.journal Physical Review. D pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki Teoretycznej pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 054004 pl
dc.rights.original CC-BY; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 140


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa