Jagiellonian University Repository

Non-mesonic decay of the $\eta$-mesic $^{3}He$ via $pd \rightarrow (^{3}He-\eta )_{bound} \rightarrow ^{3}He2 \gamma (6 \gamma )$ reaction

pcg.skipToMenu

Non-mesonic decay of the $\eta$-mesic $^{3}He$ via $pd \rightarrow (^{3}He-\eta )_{bound} \rightarrow ^{3}He2 \gamma (6 \gamma )$ reaction

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa