Jagiellonian University Repository

Analiza Czarnych Protestów jako przestrzeń dla pracy socjalnej : masowa mobilizacja kobiet z perspektywy feministycznej pracy socjalnej

pcg.skipToMenu

Analiza Czarnych Protestów jako przestrzeń dla pracy socjalnej : masowa mobilizacja kobiet z perspektywy feministycznej pracy socjalnej

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa