Jagiellonian University Repository

Globular or ribbon-like micelle

pcg.skipToMenu

Globular or ribbon-like micelle

Show full item record

dc.contributor.author Konieczny, Leszek pl
dc.contributor.author Roterman-Konieczna, Irena [SAP20000474] pl
dc.contributor.editor Roterman-Konieczna, Irena [SAP20000474] pl
dc.date.accessioned 2020-04-01T13:04:21Z
dc.date.available 2020-04-01T13:04:21Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.isbn 978-0-08-102981-7 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/152965
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Globular or ribbon-like micelle pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Amsterdam pl
dc.pubinfo Oxford pl
dc.pubinfo Cambridge : Elsevier pl
dc.description.physical 41-54 pl
dc.description.publication 0,9 pl
dc.identifier.doi 10.1016/B978-0-08-102981-7.00004-X pl
dc.title.container From globular proteins to amyloids pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 7; liczba stron 277; liczba arkuszy wydawniczych 16,35 pl
dc.cm.id 97660
dc.publisher.ministerial Elsevier pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa