Jagiellonian University Repository

Charakterystyka ekologiczna populacji Stipa pulcherrima (Poaceae) w Dwikozach i Podgrodziu (Wyżyna Małopolska)

pcg.skipToMenu

Charakterystyka ekologiczna populacji Stipa pulcherrima (Poaceae) w Dwikozach i Podgrodziu (Wyżyna Małopolska)

Show full item record

dc.contributor.author Piwowarczyk, Renata pl
dc.contributor.author Nobis, Marcin [SAP11018770] pl
dc.contributor.author Jankowska-Błaszczuk, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-03-31T20:19:32Z
dc.date.available 2020-03-31T20:19:32Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 1640-629X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/152903
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Charakterystyka ekologiczna populacji Stipa pulcherrima (Poaceae) w Dwikozach i Podgrodziu (Wyżyna Małopolska) pl
dc.title.alternative Ecological description of Stipa pulcherrima (Poaceae) population in Dwikozy and Podgrodzie (Małopolska Upland) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 351-362 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 361. Streszcz. ang. pl
dc.identifier.weblink http://bomax.botany.pl/cgi-bin/pubs/data/article_pdf?id=1828 pl
dc.identifier.weblink http://bomax.botany.pl/pubs/#article-1828 pl
dc.subject.en Stipa pulcherrima pl
dc.subject.en Małopolska Upland pl
dc.subject.en distribution pl
dc.subject.en morphological traits of individuals pl
dc.subject.en xerothermic grassland community pl
dc.description.volume 16 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.eissn 2449-8890 pl
dc.title.journal Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-03-31 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Botaniki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa