Jagiellonian University Repository

Odpowiedzialność zarządców we francuskich spółkach kapitałowych

pcg.skipToMenu

Odpowiedzialność zarządców we francuskich spółkach kapitałowych

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa