Jagiellonian University Repository

Większa odpowiedź molekularna uzyskana w rezultacie leczenia nilotynibem u chorego na przewlekłą białaczkę szpikową z toksycznością hematologiczną towarzyszącą leczeniu imatynibem i dazatynibem

pcg.skipToMenu

Większa odpowiedź molekularna uzyskana w rezultacie leczenia nilotynibem u chorego na przewlekłą białaczkę szpikową z toksycznością hematologiczną towarzyszącą leczeniu imatynibem i dazatynibem

Show full item record

dc.contributor.author Sacha, Tomasz [SAP20001218] pl
dc.date.accessioned 2020-03-31T14:15:45Z
dc.date.available 2020-03-31T14:15:45Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 2081-0768 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/152866
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Większa odpowiedź molekularna uzyskana w rezultacie leczenia nilotynibem u chorego na przewlekłą białaczkę szpikową z toksycznością hematologiczną towarzyszącą leczeniu imatynibem i dazatynibem pl
dc.title.alternative Major molecular response achieved after nilotinib therapy in the patient suffering from chronic myeloid leukemia with hematologic toxicity associated with imatinib and dasatinib therapy pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 15-18 pl
dc.description.additional Streszcz. pol. s. 15 i ang. s. 15-16. Bibliogr. s. 18 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/hematologia/article/view/18021 pl
dc.subject.pl przewlekła białaczka szpikowa pl
dc.subject.pl inhibitory kinaz tyrozynowych pl
dc.subject.pl toksyczność hematologiczna pl
dc.subject.en chronic myeloid leukemia pl
dc.subject.en tyrosine kinase inhibitors pl
dc.subject.en hematologic toxicity pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.number Supl. B pl
dc.identifier.eissn 2081-3287 pl
dc.title.journal Hematologia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-03-31 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Hematologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa