Jagiellonian University Repository

Skuteczne zastosowanie nilotynibu u chorego z suboptymalną odpowiedzią na leczenie przewlekłej białaczki szpikowej imatynibem przebiegające z toksycznością niehematologiczną

pcg.skipToMenu

Skuteczne zastosowanie nilotynibu u chorego z suboptymalną odpowiedzią na leczenie przewlekłej białaczki szpikowej imatynibem przebiegające z toksycznością niehematologiczną

Show full item record

dc.contributor.author Sacha, Tomasz [SAP20001218] pl
dc.date.accessioned 2020-03-31T12:43:47Z
dc.date.available 2020-03-31T12:43:47Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 2081-0768 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/152847
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Skuteczne zastosowanie nilotynibu u chorego z suboptymalną odpowiedzią na leczenie przewlekłej białaczki szpikowej imatynibem przebiegające z toksycznością niehematologiczną pl
dc.title.alternative Successful nilotinib therapy in the patient with suboptimal response of chronic myeloid leukemia to imatinib treatment associated with non-hematological toxicity pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 19-22 pl
dc.description.additional Streszcz. pol. i ang. s. 19. Bibligor. s. 22 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/hematologia/article/view/18022 pl
dc.subject.pl przewlekła białaczka szpikowa pl
dc.subject.pl inhibitory kinaz tyrozynowych pl
dc.subject.pl odpowiedź suboptymalna pl
dc.subject.pl toksyczność niehematologiczna pl
dc.subject.en chronic myeloid leukemia pl
dc.subject.en tyrosine kinase inhibitors pl
dc.subject.en suboptimal response pl
dc.subject.en non-hematologic toxicity pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.number Supl. B pl
dc.identifier.eissn 2081-3287 pl
dc.title.journal Hematologia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-03-31 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Hematologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa