Jagiellonian University Repository

Textual flâneurie : writing management with Walter Benjamin

pcg.skipToMenu

Textual flâneurie : writing management with Walter Benjamin

Show full item record

dc.contributor.author Kociatkiewicz, Jerzy pl
dc.contributor.author Kostera, Monika [SAP14007405] pl
dc.date.accessioned 2020-03-31T10:46:35Z
dc.date.available 2020-03-31T10:46:35Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2052-1499 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/152831
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Textual flâneurie : writing management with Walter Benjamin pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 163-178 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 174-177 pl
dc.identifier.weblink http://www.ephemerajournal.org/contribution/textual-fl%C3%A2neurie-writing-management-walter-benjamin pl
dc.description.volume 19 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.eissn 1473-2866 pl
dc.title.journal Ephemera pl
dc.title.volume Ghostly matters in organization pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-03-31 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kultury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska