Jagiellonian University Repository

Leczenie pierwszego rzutu przewlekłej białaczki szpikowej inhibitorami kinazy tyrozynowej II generacji : droga do wyleczenia?

pcg.skipToMenu

Leczenie pierwszego rzutu przewlekłej białaczki szpikowej inhibitorami kinazy tyrozynowej II generacji : droga do wyleczenia?

Show full item record

dc.contributor.author Sacha, Tomasz [SAP20001218] pl
dc.contributor.author Skotnicki, Aleksander [SAP20000140] pl
dc.date.accessioned 2020-03-31T10:26:07Z
dc.date.available 2020-03-31T10:26:07Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 2081-0768 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/152829
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Leczenie pierwszego rzutu przewlekłej białaczki szpikowej inhibitorami kinazy tyrozynowej II generacji : droga do wyleczenia? pl
dc.title.alternative First-line chronic myeloid leukemia treatment with 2nd generation tyrosine kinase inhibitors : a path to cure? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 215-219 pl
dc.description.additional Streszcz. pol. i ang. s. 215. Bibliogr. s. 219 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/hematologia/article/view/15698 pl
dc.subject.pl przewlekła białaczka szpikowa pl
dc.subject.pl inhibitory kinaz tyrozynowych II generacji pl
dc.subject.pl leczenie pierwszego rzutu pl
dc.subject.pl możliwość wyleczenia pl
dc.subject.en chronic myeloid leukemia pl
dc.subject.en 2nd generation tyrosine kinase inhibitors pl
dc.subject.en first line treatment pl
dc.subject.en possibility to cure pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.eissn 2081-3287 pl
dc.title.journal Hematologia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-03-31 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Hematologii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa