Jagiellonian University Repository

Postępy w leczeniu samoistnego włóknienia szpiku

pcg.skipToMenu

Postępy w leczeniu samoistnego włóknienia szpiku

Show full item record

dc.contributor.author Sacha, Tomasz [SAP20001218] pl
dc.contributor.author Wącław, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-03-31T08:40:01Z
dc.date.available 2020-03-31T08:40:01Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 2081-0768 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/152822
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Postępy w leczeniu samoistnego włóknienia szpiku pl
dc.title.alternative Advances in the therapy of primary myelofibrosis pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1-7 pl
dc.description.additional Streszcz. pol. i ang. s. 1. Bibliogr. s. 7 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/hematologia/article/view/18714 pl
dc.subject.pl samoistne włóknienie szpiku pl
dc.subject.pl leczenie pl
dc.subject.pl pomalidomid pl
dc.subject.pl inhibitory JAK-2 pl
dc.subject.en primary myelofibrosis pl
dc.subject.en therapy pl
dc.subject.en pomalidomide pl
dc.subject.en JAK-2 inhibitors pl
dc.description.volume 3 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 2081-3287 pl
dc.title.journal Hematologia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-03-31 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Hematologii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa