Jagiellonian University Repository

Krótkie omówienie monografii: Miriam Laclavíková, Adriana Švecová, Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave, Praha: Leges 2017, 160 ss.

pcg.skipToMenu

Krótkie omówienie monografii: Miriam Laclavíková, Adriana Švecová, Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave, Praha: Leges 2017, 160 ss.

Show full item record

dc.contributor.author Laclavíková, Miriam pl
dc.contributor.author Švecová, Adriana pl
dc.date.accessioned 2020-03-30T08:59:31Z
dc.date.available 2020-03-30T08:59:31Z
dc.date.created 2017 pl
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2084-4115 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/152719
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Krótkie omówienie monografii: Miriam Laclavíková, Adriana Švecová, Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave, Praha: Leges 2017, 160 ss. pl
dc.title.alternative A short discussion of Miriam Laclavíková and Adriana Švecová’s monograph "Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave", Praha: Leges 2017, 160 pp. pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 117-119 pl
dc.description.additional Streszcz. ang. s. 117 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2019/Tom-12-Zeszyt-1-2019/art/13840/ pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 5 pl
dc.description.publication 0,25 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20844131KS.19.014.10748 pl
dc.identifier.eissn 2084-4131 pl
dc.title.original Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave pl
dc.title.journal Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa pl
dc.contributor.reviewer Mikuła, Maciej [SAP11019686] pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-03-27 pl
dc.participation Mikuła, Maciej: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego pl
dc.subtype Review pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa