Jagiellonian University Repository

"Wiadomości" : nieistniejący krakowski dziennik z 1974 roku, czyli o badaniach selekcji odbiorczej w Ośrodku Badań Prasnoznawczych

pcg.skipToMenu

"Wiadomości" : nieistniejący krakowski dziennik z 1974 roku, czyli o badaniach selekcji odbiorczej w Ośrodku Badań Prasnoznawczych

Show full item record

dc.contributor.author Cieślikowa, Agnieszka J. pl
dc.contributor.author Filas, Ryszard [SAP11014483] pl
dc.date.accessioned 2020-03-27T16:41:43Z
dc.date.available 2020-03-27T16:41:43Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1509-1074 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/152691
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title "Wiadomości" : nieistniejący krakowski dziennik z 1974 roku, czyli o badaniach selekcji odbiorczej w Ośrodku Badań Prasnoznawczych pl
dc.title.alternative "Wiadomości" (The News) a fictive Krakow daily (1974) or a piece of research into reception selection at the Cracow Press Research Center pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 109-125 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 125 pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/131505/edition/114874/content pl
dc.identifier.weblink http://rhpp.up.krakow.pl/issue/archive pl
dc.abstract.pl Pod pretekstem odkrycia nieznanego druku z 1974 r. artykuł omawia badania nad selekcją odbiorczą prasy w ciągu II połowy XX wieku prowadzone przez Ośrodek Badań Prasoznawczych. pl
dc.abstract.en Under the pretext of a discovery of a newspaper allegedly published in 1974 this article discusses recetpion selection research conducted at the Cracow Press Research Center in the second half of the 20th century. pl
dc.subject.pl gazeta "Wiadomości" pl
dc.subject.pl Ośrodek Badań Prasnoznawczych pl
dc.subject.pl badnia nad prasą pl
dc.subject.pl selekcja odbiorcza pl
dc.subject.en 20th century press studies pl
dc.subject.en reception of press selection pl
dc.subject.en a fictive newspaper as a research tool pl
dc.description.volume 22 pl
dc.description.number 4 (56) pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.24425/rhpp.2019.131505 pl
dc.identifier.eissn 2084-8552 pl
dc.title.journal Rocznik Historii Prasy Polskiej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-03-27 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa