Jagiellonian University Repository

Anaforyczna interpretacja deskryptywnych użyć wyrażeń okazjonalnych

pcg.skipToMenu

Anaforyczna interpretacja deskryptywnych użyć wyrażeń okazjonalnych

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa