Jagiellonian University Repository

Zwolnienia podatkowe w dobie jagiellońskiej w królewskich miastach małopolskich

pcg.skipToMenu

Zwolnienia podatkowe w dobie jagiellońskiej w królewskich miastach małopolskich

Show full item record

dc.contributor.author Mikuła, Maciej [SAP11019686] pl
dc.date.accessioned 2020-03-24T11:01:59Z
dc.date.available 2020-03-24T11:01:59Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1898-6986 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/152307
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Zwolnienia podatkowe w dobie jagiellońskiej w królewskich miastach małopolskich pl
dc.title.alternative Tax exemptions in the Jagiellonian era in the royal towns of Lesser Poland pl
dc.title.alternative Steuerbefreiungen in der Jagiellonenzeit in den königlichen Städten Kleinpolens pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 125-146 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 142-145. Streszcz niem. s. 145. Streszcz. ang. s. 145-146. Recenzenci: Małgorzata Materniak-Pawłowska, Grzegorz Kowalski pl
dc.identifier.weblink https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/00_zdp_2019_12_20.pdf pl
dc.description.volume 12 (20) pl
dc.description.points 20 pl
dc.description.publication 1,6 pl
dc.identifier.doi 10.31261/ZDP.2019.20.09 pl
dc.identifier.eissn 2353-9879 pl
dc.title.journal Z Dziejów Prawa pl
dc.title.volume Studia dedykowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w pięćdziesiątą rocznicę obrony rozprawy doktorskiej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-03-23 pl
dc.participation Mikuła, Maciej: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa