Jagiellonian University Repository

Favor testamenti czy favor testatoris – na marginesie rozstrzygnięć Kwintusa Mucjusza Scewoli

pcg.skipToMenu

Favor testamenti czy favor testatoris – na marginesie rozstrzygnięć Kwintusa Mucjusza Scewoli

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa  Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa