Jagiellonian University Repository

Ochrona dobra prawnego jako warunek karalności abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo (perspektywa aksjologiczna)

pcg.skipToMenu

Ochrona dobra prawnego jako warunek karalności abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo (perspektywa aksjologiczna)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa