Jagiellonian University Repository

Bezdroża Orientu, albo Staff i Tagore

pcg.skipToMenu

Bezdroża Orientu, albo Staff i Tagore

Show full item record

dc.contributor.author Płaszczewska, Olga [SAP11018092] pl
dc.date.accessioned 2020-03-23T17:14:48Z
dc.date.available 2020-03-23T17:14:48Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0035-9602 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/152255
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Bezdroża Orientu, albo Staff i Tagore pl
dc.title.alternative The highways and byways of the Orient : Leopold Staff and Rabindranath Tagore pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 175-191 pl
dc.abstract.pl Artykuł poświęcony dokonanemu przez Leopolda Staffa przekładowi zbioru poetyckiego Owocobranie Rabindranatha Tagore’a. Tłumaczenie - jak wynika z analizy omyłek i decyzji translatorskich oraz konfrontacji ze współczesnymi przekładami francuskim i niemieckim - oparte jest na angielskim autoprzekładzie Tagore’a. Tekst ukazuje okoliczności powstania wersji polskiej, zawiera również elementy porównawczej interpretacji oryginału i tekstu docelowego, wskazuje główne cechy poetyki Tagore’a. Tłumaczenie Staffa przedstawia natomiast jako świadectwo epoki: książkę, która przynosi wyobrażenie kultury indyjskiej ukształtowane zgodnie z idealizującymi skłonnościami estetycznymi modernizmu i orientalnymi fascynacjami pierwszych dekad XX wieku. pl
dc.abstract.en The essays looks at Leopold Staff's translation of Rabindranath Tagore's volume of poetry "Fruit-Gathering' (1921). A close analysis of the translator's decisions and miscomprehension's in the Polish text - in confrontation with the French, German and English versions of the original- suggests that he made use of. the English translation. The article throws light on the circumstances which led to the introduction of Tagore's poetry to the Polish audience; it reviews the main features of his poetics, and it undertakes a comparative reading of the two texts, the original and its Polish rendition. The latter appears to be in many ways beholden to early 20th-century modernist taste, in particular its idealising aesthetics and a fascination with the exotic Orient. pl
dc.subject.pl Leopold Staff pl
dc.subject.pl Rabindranath Tagore pl
dc.subject.pl przekład pl
dc.subject.pl Owocobranie pl
dc.subject.en Leopold Staff pl
dc.subject.en Rabindranath Tagore pl
dc.subject.en translation pl
dc.subject.en Fruit-Gathering pl
dc.description.volume 60 pl
dc.description.number 2 (353) pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.identifier.doi 10.24425/rl.2019.130035 pl
dc.identifier.eissn 2300-1968 pl
dc.title.journal Ruch Literacki pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Komparatystyki Literackiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0