Jagiellonian University Repository

Czy można mowić o tożsamości?

pcg.skipToMenu

Czy można mowić o tożsamości?

Show full item record

dc.contributor.author Hańderek, Joanna [SAP11017895] pl
dc.date.accessioned 2020-03-23T14:49:42Z
dc.date.available 2020-03-23T14:49:42Z
dc.date.issued 2002 pl
dc.identifier.issn 1643-1243 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/152229
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Czy można mowić o tożsamości? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 127-132 pl
dc.description.additional Dotyczy: T. Kostyrko, T. Zgółka (red.) Kultura wobec kręgów tożsamości. Poznań-Wrocław, Wyd. Silesia 2000 pl
dc.identifier.weblink https://pjaesthetics.uj.edu.pl/documents/138618288/139072809/4Handerek.pdf/df066ad5-d4f9-4093-bf9e-d438ad3f5ec6 pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 2353-723X pl
dc.title.journal Estetyka i Krytyka pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-03-23 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Overview pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa