Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Difficulties in determining the period in which Saint Onuphrius' monastery operated in Posada Rybotycka

Difficulties in determining the period in which Saint ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska