Jagiellonian University Repository

Ewolucja definicji tortur w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. Zbrodni w byłej Jugosławii

pcg.skipToMenu

Ewolucja definicji tortur w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. Zbrodni w byłej Jugosławii

Show full item record

dc.contributor.author Szpak, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-03-17T09:05:29Z
dc.date.available 2020-03-17T09:05:29Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 1730-4504 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/151906
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Ewolucja definicji tortur w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. Zbrodni w byłej Jugosławii pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 147-162 pl
dc.identifier.weblink http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/98841967-2032-45df-817d-f64119c49f26 pl
dc.description.volume 7 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.doi 10.26106/z29p-jx11 pl
dc.title.journal Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego pl
dc.title.volume Numer specjalny : ochrona praw człowieka pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-03-17 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa