Jagiellonian University Repository

Standardy ochrony danych osobowych przekazywanych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w związku ze zwalczaniem terroryzmu i przestępczości

pcg.skipToMenu

Standardy ochrony danych osobowych przekazywanych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w związku ze zwalczaniem terroryzmu i przestępczości

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa