Jagiellonian University Repository

Zarządzanie ryzykiem w uczelni publicznej

pcg.skipToMenu

Zarządzanie ryzykiem w uczelni publicznej

Show full item record

dc.contributor.author Dobrowolski, Zbysław [SAP14009537] pl
dc.date.accessioned 2020-03-16T12:07:23Z
dc.date.available 2020-03-16T12:07:23Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1733-2486 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/151839
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Zarządzanie ryzykiem w uczelni publicznej pl
dc.title.alternative Risk management at a public university pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 37-48 pl
dc.identifier.weblink http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX-12-2.pdf pl
dc.abstract.pl W kontekście nowych reform zarządzania publicznego mających na celu zwiększenie zdolności i wydajności kierowania, przy jednoczesnym podkreśleniu skuteczności i zwiększeniu międzynarodowej pozycji naukowej, uniwersytet stoi przed problemem właściwego zarządzania ryzykiem. Konieczne jest ustalenie i ocena wszelkiego ryzyka oraz wybranie kluczowych ryzyk, które mogą ograniczyć lub nawet uniemożliwić uniwersytetom osiągnięcie ich celów i wykonywanie zadań publicznych. Zarządzanie ryzykiem nabiera jeszcze większego znaczenia w warunkach prowadzenia działalności gospodarczej przez uniwersytety. Artykuł, wykorzystując metody i techniki specyficzne dla zarządzania i nauki o jakości, identyfikuje rodzaje ryzyka uniwersyteckiego i normatywne warunki zarządzania ryzykiem. pl
dc.abstract.en In the context of new public management reforms aiming for higher steering capacity and efficiency while emphasizing performance, and increasing international scientific position, the university is faced with a problem of proper risk management. There is a need to establish and assess any risk and choose the key risks which may limit or even prevent universities from achieving their goals and performing public tasks. Risk management becomes even more important in the conditions of conducting business by universities. The article, using methods and techniques specific to management and quality science, identifies types of university risks and normative conditions of risk management. pl
dc.subject.pl badania naukowe pl
dc.subject.pl zarządzanie ryzykiem pl
dc.subject.pl edukacja wyższa pl
dc.subject.pl uniwersytet pl
dc.subject.pl ekonomia w sektorze publicznym pl
dc.subject.en academic research pl
dc.subject.en public economics pl
dc.subject.en university pl
dc.subject.en risk management pl
dc.subject.en higher education pl
dc.description.volume 20 pl
dc.description.number 12, cz. 2 pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.identifier.eissn 2543-8190 pl
dc.title.journal Przedsiębiorczość i Zarządzanie pl
dc.title.volume Agile commerce : nowa era, nowe wyzwania pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-03-16 pl
dc.participation Dobrowolski, Zbysław: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project 0146/ DLG/2017/10 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska