Jagiellonian University Repository

The journey of memory : migration, postmemory and family relations in Mikołaj Grynberg’s "Oskarżam Auschwitz : opowieści rodzinne" [I blame Auschwitz : family tales]

pcg.skipToMenu

The journey of memory : migration, postmemory and family relations in Mikołaj Grynberg’s "Oskarżam Auschwitz : opowieści rodzinne" [I blame Auschwitz : family tales]

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa