Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sprawozdanie z działalności Podziemnego Salonu Artystyczno-Literacko-Muzycznego ("PSALM") w Krakowie-Piaskach Nowych przy Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej za okres II 2012 - IX 2014, sporządzone na okoliczność wizytacji kanonicznej w Parafii (X 2014)

Sprawozdanie z działalności Podziemnego Salonu ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska