Jagiellonian University Repository

Wybrane problemy rozwoju turystyki w Krakowie u progu XXI wieku

pcg.skipToMenu

Wybrane problemy rozwoju turystyki w Krakowie u progu XXI wieku

Show full item record

dc.contributor.author Kurek, Włodzimierz [SAP11005839] pl
dc.contributor.author Faracik, Robert [SAP11018415] pl
dc.date.accessioned 2020-03-11T13:24:22Z
dc.date.available 2020-03-11T13:24:22Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.issn 0867-5856 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/151574
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych *
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses *
dc.title Wybrane problemy rozwoju turystyki w Krakowie u progu XXI wieku pl
dc.title.alternative Selected issues in the development of tourism in Kraków in the $21^{st}$ century pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 65-82 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 82. Art. w 2 wersjach językowych - ang. i pol. pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/11089/29198 pl
dc.abstract.pl Początek XXI w. przyniósł znaczące zmiany w przebiegu zjawisk turystycznych w Polsce. Do głębokich przeobrażeń przestrzenno-funkcjonalnych pod wpływem turystyki dochodzi w dużych miastach. Kraków jako ośrodek turystyczny podlega procesowi intensywnego rozwoju turystycznego zarówno z punktu widzenia ruchu turystycznego, jak i bazy turystycznej. Tradycyjny ośrodek krajoznawczej turystyki krajowej zmienia współcześnie charakter w kierunku wielofunkcyjnego centrum turystyki międzynarodowej. pl
dc.abstract.en The tourlsm industry ln Poland has experienced dramatlc development at the beginnlng of the $21^{st}$ c. Large cities have seen in-depth changes, both spatial and functlonal, from the impact of tourlsm. As one of Poland's most popular tourism centres, Kraków is undergoing a process of intensive tourism development. This traditional centre of domestlc sightseeing is now changing into a multifunctlonal International tourlst centre. pl
dc.subject.pl Kraków pl
dc.subject.pl turystyka pl
dc.subject.pl funkcja turystyczna pl
dc.subject.pl transformacja pl
dc.subject.pl problemy rozwoju pl
dc.subject.en Kraków pl
dc.subject.en tourlsm pl
dc.subject.en tourlst function pl
dc.subject.en transformatlon pl
dc.subject.en development issues pl
dc.description.volume 18 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 2080-6922 pl
dc.title.journal Turyzm = Tourism pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-03-11 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych