Jagiellonian University Repository

Ekogłasnost i ekotransformacja : bułgarski ruch ekologiczny w pierwszych latach transformacji ustrojowej

pcg.skipToMenu

Ekogłasnost i ekotransformacja : bułgarski ruch ekologiczny w pierwszych latach transformacji ustrojowej

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa