Jagiellonian University Repository

Wykorzystanie metodologii pomiaru efektywności względnej do oceny wpływu potencjału innowacyjnego na efektywność regionów i przedsiębiorstw

pcg.skipToMenu

Wykorzystanie metodologii pomiaru efektywności względnej do oceny wpływu potencjału innowacyjnego na efektywność regionów i przedsiębiorstw

Show full item record

dc.contributor.author Zbierowski, Przemysław pl
dc.date.accessioned 2020-03-10T07:19:00Z
dc.date.available 2020-03-10T07:19:00Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 1643-5494 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/151402
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Wykorzystanie metodologii pomiaru efektywności względnej do oceny wpływu potencjału innowacyjnego na efektywność regionów i przedsiębiorstw pl
dc.title.alternative Application of methodology for measuring relative effectiveness to assess influence of innovative potential on effectiveness of regions and enterprises pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 84-94 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 93. Streszcz. ang. s. 94. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.identifier.weblink https://issuu.com/ijcm/docs/4-2010 pl
dc.abstract.pl W artykule zaprezentowano sposób, w jaki firmy osiągają wysoką efektywność w kontekście regionalnego potencjału innowacyjnego. Większość autorów twierdzi, że potencjał innowacyjny regionu jest pochodną innowacyjności jego mieszkańców i firm tam funkcjonujących, a region sam w sobie jest lepiej lub gorzej urządzonym kontenerem (np. infrastruktura), co może sprzyjać lub hamować innowacyjność. W artykule zaprezentowano czynniki krajowego i regionalnego potencjału innowacyjnego oraz ocenę wpływu potencjału innowacyjnego na osiąganie wysokiej efektywności przez organizacje, przy czym pod uwagę wzięto zarówno poziom poszczególnych organizacji, jak i poziom efektywności regionu jako całości. W drugiej części opracowania przedstawione są wyniki badań „gazel biznesu” i osiągania przez nie wysokiej efektywności za pomocą zjawisk pozytywnych. pl
dc.subject.pl potencjał innowacyjny pl
dc.subject.pl wysoka efektywność pl
dc.subject.pl pozytywna nauka o zarządzaniu pl
dc.subject.en innovative capacity pl
dc.subject.en high performance pl
dc.subject.en positive organizational scholarship pl
dc.description.number 4 pl
dc.title.journal Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-03-10 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 84 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych