Jagiellonian University Repository

O "Poezji Religijnej i Sakralnej" (8)

O "Poezji Religijnej i Sakralnej" (8)

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.date.accessioned 2015-08-28T08:33:02Z
dc.date.available 2015-08-28T08:33:02Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 2299-9922 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/15139
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title O "Poezji Religijnej i Sakralnej" (8) pl
dc.title.alternative On "Religious and Sacred Poetry", No. 8 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 19-23 pl
dc.identifier.weblink http://religious-and-sacred-poetry.info/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/RASP-2014-no-04-8.pdf#page=19 pl
dc.abstract.pl Tekst o "Religious and Sacred Poetry” dotyczy głównie chrześcijańskiego profilu czasopisma, jego struktury i zawartości. Redaktor naczelny (Marek Mariusz Tytko) opisuje cele kwartalnika, jego program i plany redakcyjne. Chrześcijańska kultura, religijna kultura literacka, chrześcijańska poezja religijna i poezja sakralna są głównym polem badawczym autorów tego kwartalnika. To jest społeczny i humanistyczny projekt międzynarodowy naukowców z Europy i Ameryki. W szczególności, niektórzy uczeni byli zaangażowani w przekłady tekstów, w pracę redakcyjną – Eugeniusz i Olga Pańkow z Grodna na Białorusi, Nadija Georgijivna Koloszuk (z Łucka na Ukrainie), Ivica Hajdučeková z Koszyc na Słowacji, Libor Martinek z Opawy w Republice Czeskiej, Teresa Bela (z Krakowa), Thomas Koziara, Muir Alan Evenden (obydwaj z USA) i Mark Bonnett z Wielkiej Brytanii. pl
dc.abstract.en The text on Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education concerns mainly the Christian profile of the journal, its structure and the content. The editor-in-chief (Marek Mariusz Tytko) describes the aims of this quarterly, its program and editorial plans. Christian culture, religious literary culture, Christian religious poetry and sacred poetry are the main research area for authors of this quarterly. It is a social and humanistic international project of some scholars from Europe and America. Especially, some scholars were busy with translation in editorial work, e.g. Eugeniusz i Olga Pańkow from Grodno in Belarus, Nadija Georgijivna Koloshuk (from Luck [Lutsk] in Ukraine), Ivica Hajdučekova from Košice in Slovakia, Libor Martinek from Opava in Czech Republic, Teresa Bela (from Cracow), Thomas Koziara and Muir Alan Evenden (both of them from the USA) and Mark Simon Bonnett from the United Kingdom. pl
dc.subject.pl poezja religijna pl
dc.subject.pl poezja sakralna pl
dc.subject.pl literatura i kultura pl
dc.subject.pl wychowanie pl
dc.subject.pl czasopismo naukowe pl
dc.subject.pl religijna kultura literacka pl
dc.subject.pl filologia słowiańska pl
dc.subject.pl kultura chrześcijańska pl
dc.subject.en religious poetry pl
dc.subject.en sacred poetry pl
dc.subject.en literature pl
dc.subject.en culture pl
dc.subject.en education pl
dc.subject.en scholarly periodical pl
dc.subject.en religious literary culture pl
dc.subject.en Slavic philology pl
dc.subject.en Christian culture pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.number 4 (8) pl
dc.description.publication 0,35 pl
dc.identifier.eissn 2391-9418 pl
dc.title.journal Religious and Sacred Poetry pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2016-07-12 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Foreword pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska