Jagiellonian University Repository

Prekariat : następny etap rozwoju czy raczej przejaw przemocy instytucjonalnej?

pcg.skipToMenu

Prekariat : następny etap rozwoju czy raczej przejaw przemocy instytucjonalnej?

Show full item record

dc.contributor.author Patulski, Andrzej pl
dc.contributor.author Godlewska-Bujok, Barbara pl
dc.date.accessioned 2020-03-09T13:59:11Z
dc.date.available 2020-03-09T13:59:11Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1429-9585 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/151385
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Prekariat : następny etap rozwoju czy raczej przejaw przemocy instytucjonalnej? pl
dc.title.alternative Precariat : next stage of development or violence legitimated? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 165-172 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 171-172 pl
dc.abstract.en The authors discuss issues related to the phenomenon of precariat, its nature and consequences for the labor market, also pointing to the institutional sources of the precariat. pl
dc.subject.pl zatrudnienie pl
dc.subject.pl prekariat pl
dc.subject.pl rynek pracy pl
dc.subject.pl przemoc pl
dc.subject.en employment pl
dc.subject.en precariat pl
dc.subject.en labour market pl
dc.subject.en violence pl
dc.description.volume 24 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 0,56 pl
dc.identifier.doi 10.4467/25444654SPP.17.013.7400 pl
dc.identifier.eissn 2544-4654 pl
dc.title.journal Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej pl
dc.language.container pol pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 4


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa