Jagiellonian University Repository

Wpływ myśli europejskiej na koncepcje człowieka i jego praw u prekursorów modernizacji w Iranie : Mirza Malkom-chan

pcg.skipToMenu

Wpływ myśli europejskiej na koncepcje człowieka i jego praw u prekursorów modernizacji w Iranie : Mirza Malkom-chan

Show full item record

dc.contributor.author Abassy, Małgorzata [SAP11019475] pl
dc.contributor.editor Czubik, Agnieszka [SAP14002086] pl
dc.contributor.editor Dziwisz, Dominika [SAP14007826] pl
dc.contributor.editor Szczepankiewicz-Rudzka, Ewa [SAP11019866] pl
dc.date.accessioned 2020-03-09T09:04:33Z
dc.date.available 2020-03-09T09:04:33Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.isbn 978-83-8138-086-7 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/151307
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Wpływ myśli europejskiej na koncepcje człowieka i jego praw u prekursorów modernizacji w Iranie : Mirza Malkom-chan pl
dc.title.alternative The influence of European thought on the idea of a human and his rights in of modernization in Iran : Mirza Malkom-khan pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 401-414 pl
dc.abstract.pl Celem rozważań jest wskazanie semantyki dwóch pojęć, które pojawiły się w Iranie w pierwszej fazie procesu modernizacji: "humanizm" i "prawo". Reprezentowały one cały zespół idei i wyobrażeń o rzeczywistości, zaś u ich podstaw leżała koncepcja antropologiczna, w myśl której człowiek stanowił punkt wyjścia i punkt odniesienia dla oceny zjawisk z obszaru życia społecznego i politycznego. Analizy przeprowadzone w oparciu o pisma Mirzy Malkom-chana pozwoliły wysnuć wnioski o wewnętrznej koherencji myśli irańskiego reformatora, a jednocześnie o jej sprzeczności z zastaną matrycą kulturową, opartą na zasadach islamu. Rozważania kończą się konkluzją, iż dorobek myśli europejskiego oświecenia wszedł do pamięci kultury w postaci tekstów: pism myślicieli, zapisów w konstytucjach. Nie został on jednak zinstytucjonalizowany na tyle, by zaistnieć jako równoprawna wobec muzułmańskiego światopoglądu matryca praw człowieka. Jest to wyzwanie, z którym mierzy się również współczesny Iran: pogodzenie tego, co istnieje jako zaakceptowany zapis, z realnymi praktykami. pl
dc.abstract.en Unveiling the semantic scope of the two notions humanism and liberalism that occurred in Iran in the first phase of modernization is the purpose of the paper. The notions represented a whole set of ideas and pictures of reality. They also included the idea that a person is the initial and the final reference point for estimating phenomena of social and political life. The analyses made on the basis of Mirza Malkom-khan's writings allowed us to make the observation about inner coherence of his thoughts, and, at the same time, about their opposition towards the cultural matrix rooted in Islam. It was concluded that Malkom-khan's intellectual achievements were recorded in Iranian culture as texts, writings of thinkers and constitutional regulations. They were not widespread, however, as a net of institutions to such an extent to emerge as the matrix of human rights that was equally as important as the Islamic one. It is the challenge which the contemporary Iran faces: to reconcile the memory of a cultural fact with everyday political practice. pl
dc.description.series Societas - Księgarnia Akademicka; 124 pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.identifier.doi 10.12797/9788381380867.21 pl
dc.title.container Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Rosji i Europy Wschodniej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.sourceinfo liczba autorów 28; liczba stron 511; liczba arkuszy wydawniczych 30,5; pl
dc.publisher.ministerial Księgarnia Akademicka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)