Jagiellonian University Repository

Marketing współtworzenia wartości z klientem : społecznotwórcza rola marketingu w procesie strukturacji interakcyjnego środowiska doświadczeń

Marketing współtworzenia wartości z klientem : ...

Show full item record

dc.contributor.author Baran, Grzegorz [SAP11019118] pl
dc.date.accessioned 2014-09-27T18:46:10Z
dc.date.available 2014-09-27T18:46:10Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-934584-6-2 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/1512
dc.language pol pl
dc.title Marketing współtworzenia wartości z klientem : społecznotwórcza rola marketingu w procesie strukturacji interakcyjnego środowiska doświadczeń pl
dc.title.alternative Marketing of co-creating value with customers : the social and creative role of marketing in the process of structuration interactive environment experience pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 270 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 247-270 pl
dc.description.series Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.publication 13,5 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)