Jagiellonian University Repository

Postać św. Franciszka z Asyżu i motywy jego religijności w wybranych utworach Aldy Merini

pcg.skipToMenu

Postać św. Franciszka z Asyżu i motywy jego religijności w wybranych utworach Aldy Merini

Show full item record

dc.contributor.author Gąsiorowska, Magdalena [USOS95332] pl
dc.date.accessioned 2020-03-05T08:18:37Z
dc.date.available 2020-03-05T08:18:37Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2083-7658 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/151010
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Postać św. Franciszka z Asyżu i motywy jego religijności w wybranych utworach Aldy Merini pl
dc.title.alternative The figure of St. Francis of Assisi and motifs of his religiosity in selected works of Alda Merini pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 209-222 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 221-222 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2016/Tom-13-zeszyt-3/art/8935/ pl
dc.abstract.pl Artykuł ma na celu ukazanie recepcji źródeł kultury europejskiej w wybranych wierszach Aldy Merini (1931–2009) na przykładzie motywów religijności św. Franciszka z Asyżu, do których nawiązuje poetka. Autorka przedstawia różne ich formy i funkcje, jakie pełnią w poezjach włoskiej artystki. Mówiąc o twórczości Merini, nie sposób nie wspomnieć również o autobiograficznym charakterze jej dzieł oraz o splocie erotyzmu i mistycyzmu. pl
dc.abstract.en The purpose of this article is to present the reception of the roots of European culture in selected poems of Alda Merini (1931–2009) on the example of motifs of St. Francis’ religiosity, referred to by the poet. The author presents a variety of forms and functions the motifs perform in poems of the Italian artist. Speaking about Merini’s writing, we cannot forget about the autobiographical nature of her works and the interlacing of eroticism and mysticism. pl
dc.subject.pl Alda Merini pl
dc.subject.pl franciszkanizm pl
dc.subject.pl poezja religijna pl
dc.subject.pl mistycyzm i erotyzm w literaturze pl
dc.subject.en Alda Merini pl
dc.subject.en Franciscanism pl
dc.subject.en religious poetry pl
dc.subject.en mysticism and eroticism in literature pl
dc.description.volume 13 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 0,9 pl
dc.identifier.doi 10.4467/23531991KK.16.013.6332 pl
dc.identifier.eissn 2353-1991 pl
dc.title.journal Konteksty Kultury pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-03-05 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych