Jagiellonian University Repository

Tango złamanych serc : Wong Kar-Wai o niespełnieniu

pcg.skipToMenu

Tango złamanych serc : Wong Kar-Wai o niespełnieniu

Show full item record

dc.contributor.author Sosnowska, Kamila [USOS31915] pl
dc.date.accessioned 2020-03-05T08:16:07Z
dc.date.available 2020-03-05T08:16:07Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1643-1243 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/151009
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Tango złamanych serc : Wong Kar-Wai o niespełnieniu pl
dc.title.alternative Tango for the broken-hearted : Wong Kar-Wai on unfulfillment pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 71-84 pl
dc.identifier.weblink https://pjaesthetics.uj.edu.pl/documents/138618288/138827885/eik_40_5.pdf/28a8dd31-4c27-4dfe-89dc-9aad2c8a2ee0 pl
dc.abstract.pl Tekst poddaje analizie film Dni naszego szaleństwa Wong Kar-waia z dwóch punktów widzenia: inspiracji literackiej i filozoficznej. W pierwszym przypadku chodzi o nawiązanie do powieści Przeklęte tango argentyńskiego pisarza Manuela Puiga. W drugim o zbadanie filozoficznej konstrukcji głównego bohatera. Tezą artykułu jest, że reżyser łączy w swoim filmie kultury azjatycką, południowoamerykańską i europejską w zaskakującej strategii fabularno-symbolicznej. A więc po pierwsze, wykorzystuje inspirację literacką, by skonstruować opowieść osadzoną w kontekście azjatyckim. Po drugie jednak, wynikające z niej wnioski przywołują filozoficzną tradycję europejskiego egzystencjalizmu. Każde z odniesień zostało opracowane przez Wonga w sposób mistrzowski. pl
dc.abstract.en The text analyses a Hongkong based director Wong Kar-wai’s film Days of Being Wild from two points of view: its literary and philosophical inspirations. The first one focuses on Argentinian Manuel Puig’s novel Heartbreak Tango. The second one examines the philosophical structure of the main character. The thesis of the article is that the director links different cultures in his film: Asian, non-American and European in a surprising fictional-symbolic strategy. Firstly, he uses a literary inspiration to formulate the story settled in the Asian context. Secondly, the conclusions resulting from it evoke the philosophical tradition of the European existentialism. Wong has carried out each of the references in a superb manner. pl
dc.subject.pl Wong Kar-wai pl
dc.subject.pl Manuel Puig pl
dc.subject.pl kino hongkońskie pl
dc.subject.pl literatura argentyńska pl
dc.subject.pl egzystencjalizm pl
dc.subject.en Wong Kar-wai pl
dc.subject.en Manuel Puig pl
dc.subject.en Hongkong cinema pl
dc.subject.en Argentinian literature pl
dc.subject.en existentialism pl
dc.description.volume 40 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.doi 10.19205/40.16.5 pl
dc.identifier.eissn 2353-723X pl
dc.title.journal Estetyka i Krytyka pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-03-04 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 12


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa