Jagiellonian University Repository

Miasto na ludzką miarę

Miasto na ludzką miarę

Show full item record

dc.contributor.author Hučková, Jadwiga [SAP11011790] pl
dc.date.accessioned 2014-09-27T09:20:56Z
dc.date.available 2014-09-27T09:20:56Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1731-450X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/1509
dc.language pol pl
dc.title Miasto na ludzką miarę pl
dc.title.alternative The human scale pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 5-16 pl
dc.identifier.weblink http://pressto.amu.edu.pl/index.php/i/article/view/3547/3570 pl
dc.abstract.pl Film "The Human Scale" reż. Andreas M. Dalsgaard (Dania, 2012) omawiany jest w kontekście najnowszych filmów dokumentalnych o podobnej tematyce, które pojawiają się na festiwalach poświęconych problematyce praw człowieka. The Human Scale jest przede wszystkim doskonałym wykładem idei duńskiego architekta i urbanisty Jana Gehla. Zrównoważono w nim i połączono wartości poznawcze, narzędzia perswazji i środki artystyczne, aby przekonać widza do myśli Gehla. pl
dc.abstract.en The Danish director Andreas M. Dalsgaard’s film "The Human Scale" (2012) is discussed in the context of recent documentaries on similar subjects that have been shown at human rights festivals. The Human Scale is primarily an excellent lecture on the ideas of Danish architect and urban planner Jan Gehl. The cognitive tools of persuasion and artistic means were equilibrated and combined in the film in order to convince the viewer of the value of Gehl’s concepts. pl
dc.subject.pl film dokumentalny pl
dc.subject.pl festiwal praw człowieka pl
dc.subject.pl architektura pl
dc.subject.pl Jan Gehl pl
dc.subject.pl przestrzeń publiczna pl
dc.subject.pl Andreas M. Dalsgaard pl
dc.subject.pl Dziga Wiertow pl
dc.subject.pl Człowiek z kamerą pl
dc.subject.en documentary film pl
dc.subject.en human rights festival pl
dc.subject.en architecture pl
dc.subject.en Jan Gehl pl
dc.subject.en public space pl
dc.subject.en Andreas M. Dalsgaard pl
dc.subject.en The Human Scale pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 21 pl
dc.description.publication 0,75 pl
dc.title.journal Images pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2015-10-29 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Sztuk Audiowizualnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2013 C]: 10


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)