Jagiellonian University Repository

Diaspora, ojczyzny i pamięć w życiu ukraińskich migrantów z Polski w Kanadzie

pcg.skipToMenu

Diaspora, ojczyzny i pamięć w życiu ukraińskich migrantów z Polski w Kanadzie

Show full item record

dc.contributor.author Trzeszczyńska, Patrycja [SAP13905111] pl
dc.date.accessioned 2020-03-04T14:19:28Z
dc.date.available 2020-03-04T14:19:28Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0083-4327 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/150971
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Diaspora, ojczyzny i pamięć w życiu ukraińskich migrantów z Polski w Kanadzie pl
dc.title.alternative Diaspora, homelands and memory in lives of Ukrainian migrants from Poland in Canada pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 79-96 pl
dc.description.additional Bibliografia strony 94-96 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/2018/46-3-2018/art/13173/ pl
dc.subject.en diaspora pl
dc.subject.en memory pl
dc.subject.en Ukrainians from Poland pl
dc.subject.en Canada pl
dc.description.volume 46 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.4467/22999558.PE.18.010.9956 pl
dc.identifier.eissn 2299-9558 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne pl
dc.title.volume Dziedzictwo kulturowe i tożsamość diaspory ukraińskiej w Polsce. Przeszłość - współczesność - konteksty pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-03-04 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa