Jagiellonian University Repository

Światy wyobrażone Marcina Szczygielskiego

pcg.skipToMenu

Światy wyobrażone Marcina Szczygielskiego

Show full item record

dc.contributor.author Chrabąszcz, Marta pl
dc.contributor.editor Czabanowska-Wróbel, Anna [SAP11012793] pl
dc.contributor.editor Kotowska, Justyna [USOS268265] pl
dc.date.accessioned 2020-03-04T12:25:27Z
dc.date.available 2020-03-04T12:25:27Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-4299-1 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/150942
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Światy wyobrażone Marcina Szczygielskiego pl
dc.title.alternative Marcin Szczygielski’s imagined worlds pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 95-107 pl
dc.description.additional Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.abstract.pl Przedmiotem refleksji poświęconej wyobraźni są powieści Marcina Szczygielskiego "Arka czasu, czyli wielka ucieczka Rafała od kiedyś przez wtedy do teraz i wstecz", "Omega" oraz "Za niebieskimi drzwiami". Rozważania skoncentrowane są na tym, w jaki sposób wyobraźnia przekracza różne granice: czasu, przestrzeni i ludzkiego umysłu. Wyobraźnia traktowana jest wówczas jako środek do przekraczania granic rzeczywistości, pl
dc.abstract.en The novels by Marcin Szczygielski "Arka czasu, czyli wielka ucieczka Rafała od kiedyś przez wtedy do teraz i wstecz", Omega" and "Za niebieskimi drzwiami" are the subject of reflection on imagination. The reflections are concentrated on the way imagination crosses different borders of: time, space and human mind. Imagination is treated then as a means of crossing the borders of reality, as a function of human mind in which man’s freedom is achieved. Fascination with creationist literature resulted in creator’s liking for fantasy and adventure novels with elements of horror. In the creation of the presented world, the writer often uses solutions that are well-known in literature. However, these are always original and surprising worlds that absorb the reader. For this reason, Marcin Szczygielski’s creative imagination may be highly valued. pl
dc.subject.pl wyobraźnia pl
dc.subject.pl światy wyobrażone pl
dc.subject.en imagination pl
dc.subject.en imagined worlds pl
dc.description.series Żywioły Wyobraźni pl
dc.description.publication 1,28 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-233-9669-7 pl
dc.title.container Wolność i wyobraźnia w literaturze dziecięcej pl
dc.language.container pol pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 24 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych