Jagiellonian University Repository

Emancypacja jako opresja : interpretacja instytucji Habeas Corpus przez pryzmat Agambenowskiej koncepcji homo sacer

Emancypacja jako opresja : interpretacja instytucji ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska